Handelsbetingelser:

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til LetEl afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

“LetEl” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På LetEl oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til LetEl via info@letel.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på LetEl er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra LetEl udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til LetEl om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og LetEl er først indgået, når LetEl ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra LetEl. Vælger du at modtage varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
LetEl yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til LetEl i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til LetEl inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
LetEl har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for LetEl’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og LetEl.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for LetEl’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
LetEl afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden LetEl, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler LetEl det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge PostNord – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med PostNord.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
LetEl forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Medmindre andet er angivet for den enkelte vare, er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Fragt
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer Ex Works LetEl, jf. Incoterms 2010. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den har forladt LetEl. Medmindre andet konkret aftales overlades valg af transportmidler og –veje til LetEl for kundens regning og risiko. Forsendelser værdiforsikres af LetEl for købers regning efter nærmere aftale.

Returbetingelser
Leverede varer tages kun retur hvis det er skriftligt aftalt. Varer indkøbt eller fremstillet specielt efter opgaven tages aldrig retur. Eventuelt beskadigede eller fejlinstallerede varer krediteres ikke.

Nye og ubrugte varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun i ubrugt, ubeskadiget original emballage og skal vedlægges kopi af faktura og fuldt udfyldt returseddel (RMA). Hvis alle rubrikker på returseddel ikke er udfyldt, vil varen blive sendt retur til afsender. Ved aftalt returnering afholder køber samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med returnering af varen til vores adresse. Hvis varer sendes for modtagers regning, vil beløbet blive modregnet ved krediteringen af vareværdien.